I v Brně si připomněli Evropský den obětí trestných činů

Středa 22.2 2023 byla Evropským dnem obětí trestných činů a v řadě měst České republiky se uskutečnily akce, které tento den měly připomenout. Jedním z těchto měst bylo i Brno, kde uspořádal Jihomoravský kraj ve spolupráci s Probační a mediační službou a Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, a to  i za účasti zástupce odboru prevence kriminality MV,  kulatý stůl zaměřený na problematiku oběti trestných činů. Podrobné informace k akci jsou na  22. únor je Evropským dnem obětí trestných činů – Policie České republiky nebo  Jihomoravský kraj (jmk.cz)

informuje redakce OPK MV a Milan Fára