Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo

Podrobné informace  o vyhlášení výsledků 2. vlny schvalování žádostí v mimořádné výzvě Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo, včetně příloh, naleznete na webu MV ZDE

informuje redakce OPK MV a Adolf Polák