Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Inovace pro bezpečná města: Odborný event ve Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi

Publikováno dne: 31. 10. 2023

Dne 26. a 27. října 2023 probíhal dvoudenní odborný event pod názvem "Bezpečné město." Akce se konala v prestižních prostorách Škoda Muzea v Mladé Boleslavi.

Odborné příspěvky a diskuse se týkaly problematiky vytváření "bezpečných, chytrých a udržitelných měst" a zdůrazňovaly důležitost integrování "chytrých" a bezpečnostních řešení v souladu s technickými normami prevence kriminality.

Představily se plány a strategické směřování, které budou hrát klíčovou roli v budoucím přístupu k prevenci kriminality. Následující témata byla hlavními body zájmu:

  • SMART Cities

Jedním z hlavních cílů bylo zkoumání konceptu "SMART Cities" a způsobů, jakými moderní technologie a inovace mohou přispět k vytváření bezpečnějších a efektivnějších měst.

  • Standardizace a aplikace technických norem

Důraz byl kladen na standardizaci a aplikaci vybraných technických norem v oblasti prevence kriminality, což by mělo zajistit jednotný a efektivní přístup ke zlepšení bezpečnosti v městech.

  • Plánování městské zástavby a urbanismus

Diskutovalo se o důležitosti plánování městské zástavby v souladu s principy "Security by design", což znamená zohledňování bezpečnostních aspektů již při samotném návrhu městského prostředí.

  • Prevence kriminality prostřednictvím environmentálního návrhu (CPTED)

Zajímavým tématem bylo i šíření povědomí o konceptu CPTED, což zahrnuje prevenci kriminality prostřednictvím environmentálního návrhu, a jeho aplikaci v praxi.

Nad akcí převzala záštitu paní hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, která podpořila aktivity a opatření realizované oddělením prevence kriminality.

Tato akce byla možná díky spolupráci a podpoře řady partnerů, mezi něž patří ŠKODA AUTO a.s., Ministerstvo vnitra, Asociace bezpečná škola, Vzdělávací institut Středočeského kraje, Mladá Boleslav – Statutární město, Mezinárodní bezpečnostní institut, Česká agentura pro standardizaci, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Další podrobnosti, včetně rozhovoru s ředitelem odboru prevence kriminality MV ČR JUDr. Barboříkem, naleznete v článku na webu Středočeského kraje ZDE

 

   

informuje redakce OPK MV a Petr Klíma

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left