Kjótská deklarace jako výstup 14. kongresu OSN k prevenci kriminality a trestní justici je nyní i v češtině

Kjótská deklarace formuluje výzvy a úkoly pro další práci OSN i jednotlivých členských států pro další období (2021 – 2025). Jedná se o právně nezávazný dokument. Deklarace identifikuje nejzásadnější problémy, výzvy a hrozby, kterým dnešní globální společnost ve vztahu ke kriminalitě a její prevenci čelí, a navrhuje kroky, kterými lze přispět k jejich odstranění či zmírnění. Deklarace zdůrazňuje roli OSN (zejména UNODC a CCPCJ) při naplňování těchto úkolů a vyzývá je, stejně jako členské státy OSN, aby se identifikovanými oblastmi účinně zabývaly.

Kjótská deklarace je nyní dostupná i v češtině ZDE

V anglickém originále je Kjótská deklarace dostupná  ZDE

infomuje redakce OPK