Komentované vydání ČSN CEN/TS 16850

Tento bezpečnostní standard představuje pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních. Standard obsahuje pokyny, jak přistupovat k zavedení komplexního systému řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních, bez ohledu na jejich velikost nebo zaměření. Základem je řízení rizik a nastavení opatření, která povedou k jejich proaktivnímu snižování.
Jde o další aktivitu některých členů TNK č. 148 v rámci TC 391.
Info o novince lze nalézt   >ZDE<
.
.
.
.
informuje redakce OPK