ZRUŠENO!!! Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2020

S ohledem na aktuální situaci se ruší plánovaná konference projektu „Bezpečná škola 2020“, která se měla konat dne 13. 10. 2020 v Praze.

 

 

Školáci mají sice prázdniny, ale přípravy Konference „Bezpečná škola 2020“ intenzivně probíhají.

Dne 13. října 2020 se uskuteční již 6. ročník celostátní odborné vzdělávací Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2020, která se bude konat v nových, moderních prostorách Konferenčního centra CITY v Praze 4.

Kromě tradičních témat věnujících se objektové bezpečnosti, IT a kyberbezpečnosti, uslyšíme přednášky k nutnosti zapojení digitálních technologií při vzdělávání na dálku a další komunikaci. V době pandemie obrátilo pozornost vedení škol právě na kyberbezpečnost, která je jedním z hlavních témat Konference. Nový režim fungování škol a s ním spojená režimová a hygienická omezení pak bude znamenat ze strany školských zařízení využití prostředků, které zajistí „bezpečnou školu“ i v tomto směru (zamezení vstupu cizích osob, měření teploty – dálkové a bezkontaktní, dezinfekce, generátory ozónu, dělící stěny, …).

Jedná se o již 6. ročník Konference, která je tradičním a velmi úspěšným projektem, který se setkal v minulých ročnících s mimořádným zájmem odborné veřejnosti, především z řad ředitelů škol všech stupňů, ale také zástupců krajů, měst a obcí, tedy zřizovatelů všech druhů škol. Konference propojuje účastníky z různých odvětví bezpečnosti a školství, kteří takto sdílejí mezi sebou své nemalé zkušenosti.

Cílem konference je rozšíření znalostí a seznámení zástupců škol a jejich zřizovatelů, pracovníků státní správy a samosprávy, s možnostmi financování, normami, předpisy, technickými možnostmi, ale i podmínkami při komplexním zabezpečení školských zařízení s ohledem na maximální možnou ochranu žáků, pedagogů i návštěvníků škol nejen před útoky tzv. šílených střelců, ale i před vandalismem, krádežemi či kyberšikanou.

Téma ochrany a zabezpečení škol a školských zařízení je i velkým tématem pro resort MV ČR. Jednak z obecného pohledu na zajištění bezpečnosti a prevence ve školách včetně technického zabezpečení a aplikace schválené technické normy ČSN 73 4400, ale i z pohledu škol a školských zařízení jako jednoho z možných měkkých cílů.

Téma zajištění bezpečnosti je stále aktuální. V praxi se však stále setkáváme s nepochopením stávající situace. Je potřeba využít každé příležitosti k edukaci odborné veřejnosti. A takovou platformou pro odbornou diskusi všech stran zainteresovaných na bezpečnosti v oblasti škol je i další ročník Konference. Na této konferenci bude zástupcům resortu MV ČR poskytnut dostatečný prostor pro prezentaci hlavních zásad, záměrů a příkladů dobré praxe.

Na konferenci se, stejně jako vloni, očekává široká účast zástupců resortu MV ČR, Policie ČR, zástupců měst a obcí, obecních policií, pořadatelských i bezpečnostních agentur, zástupců škol a školských zařízení zařízeních. Pro vedení resortu poskytne toto fórum důležitou zpětnou vazbu o potřebách metodické, vzdělávací či jiné pomoci.

Na přípravě všech pěti předchozích ročníků Konference se podíleli odborníci z odboru prevence kriminality MV ČR a stejné je to při přípravě 6. ročníku. Ministr vnitra pan Jan Hamáček proto udělil této Konferenci svou osobní záštitu.

Zveme Vás tedy na den plný zajímavých témat, kde načerpáte informace k řešení aktuálních problémů, získáte přehled o nových technologiích a trendech v OBJEKTOVÉ a IT BEZPEČNOSTI, inspirujete se zkušenostmi kolegů nebo můžete sdílet i své vlastní poznatky, více ZDE

 Informuje: odbor prevence kriminality MV

 

 

 

Naplánováno Akce Bezpečná škola Novinky Pomozte dětem Tiskové zprávy
City Empiria, Na Strži, Pankrác, Mapa