Konference dobrovolnictví

Rádi bychom vás pozvali na závěrečnou konferenci pořádanou v rámci projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724“, která se bude konat 31. 5. 2022 od 9:30 na Ministerstvu vnitra, v budově „Centrotex“. Těšíme se na společné setkání.

Informace o konferenci byla uveřejněna také na webových stránkách:

www.dobrovolnictvi.net  a na webu MV  Dobrovolnická služba – MV

Pozvánka 

informuje redakce OPK

Naplánováno Novinky Tiskové zprávy