Konference projektu Mapy budoucnosti II

Na konferenci zve Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR

dne 9. června 2022 od 9:30 hod. v Národní technické knihovně v Praze (https://www.techlib.cz/cs/).

Budou zde prezentovány zkušenosti, výsledky a výstupy z projektu „Mapy budoucnosti II – využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání“, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0010253.

Konference je určená pro zástupce z řad Policie ČR i obecních policií, státní správy a samosprávy, odborníky z akademické sféry, neziskových organizací zabývajících se otevřenými daty a pro další odbornou veřejnost.

Zájemci se mohou přihlásit do 7. června 2022 prostřednictvím webového formuláře https://forms.gle/5DzdJ3HeoRJ3wjHE7.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Jitku Červenkovou,e-mail: [email protected].

Plánovaný program:

9:30     Registrace účastníků

10:00   Úvodní slovo, představení projektu
plk. JUDr. David Fulka, MBA, náměstek policejního prezidenta pro lidské zdroje, informační a komunikační technologie a inovace
JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, ředitel projektu

10:20   Mapy kriminality pro veřejnost – ukázka map a práce s nimi
kpt. Mgr. Vojtěch Samek, vrchní komisař Operačního odboru Policejního prezidia

10:35   Mapy kriminality pro obce – ukázka map a práce s nimi včetně propojení dat Policie ČR s daty obce
kpt. Ing. Jan Mareš, vrchní komisař Operačního odboru Policejního prezidia

10:50   Predikce kriminality v práci Policie ČR – ukázka prediktivních map a možnosti využití predikce při plánování služeb, neuronové sítě
plk. Ing. Vojtěch Bravenec, rada Operačního odboru Policejního prezidia

11:10   Pokročilejší práce s mapami kriminality – komplexnější analýzy bezpečnosti ve městě + dotazy
doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D., prorektor pro strategii a spolupráci na VŠB

11:30   Coffee break

11:45   Nové vzdělávání pro policisty a zástupce obcí k práci s mapami kriminality
plk. Mgr. Jiří Fejfar, ředitel útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy

12:05   Evaluace pilotního provozu projektu, závěry a doporučení z evaluace
Mgr. Lucie Bučinová, evaluátorka

12:25   Prostor pro dotazy

12:45   Oběd

13:45   Využití mapové aplikace v praxi – pohled obce (přesah do práce městské policie)
insp. Bc. Lukáš Poruba, manažer prevence kriminality statutárního města Liberec

14:00   Využití mapové aplikace v praxi – pohled obce (spolupráce mezi městskou policií a Policií ČR)
Mgr. Michal Strieborný, ředitel městské policie Kladno

14:15   Využití mapové aplikace v praxi – pohled Policie ČR
plk. Mgr. Erich Skupien, zástupce ředitele pro vnější službu, obvodní ředitelství policie Praha II

14:30   Využití dat z mapy pro zobrazení v jiné aplikaci
Mgr. Jiří Jelínek, oddělení územního rozvoje MČ Praha 2 – mapový portál Prahy 2 WebGIS

14:45   Prostor pro dotazy

15:00   Závěr, pokračování projektu a jeho další rozvoj
JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, ředitel projektu

 

informuje redakce OPK
aktualizováno 2. 6. 2022

Naplánováno Dobrá praxe Mapy budoucnosti Mapy budoucnosti II Novinky Tiskové zprávy