Konference projektu Mapy budoucnosti II

Na konferenci zve Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR

dne 9. června 2022 od 9:30 hod. v Národní technické knihovně v Praze (https://www.techlib.cz/cs/).

Budou zde prezentovány zkušenosti, výsledky a výstupy z projektu „Mapy budoucnosti II – využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání“, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0010253.

Konference je určená pro zástupce z řad Policie ČR i obecních policií, státní správy a samosprávy, odborníky z akademické sféry, neziskových organizací zabývajících se otevřenými daty a pro další odbornou veřejnost.

Zájemci se mohou přihlásit do 7. června 2022 prostřednictvím webového formuláře https://forms.gle/5DzdJ3HeoRJ3wjHE7.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Jitku Červenkovou,e-mail: [email protected].

Plánovaný program:

9:30     Registrace účastníků

10:00   Úvodní slovo, představení projektu
plk. JUDr. David Fulka, MBA, náměstek policejního prezidenta pro lidské zdroje, informační a komunikační technologie a inovace
JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, ředitel projektu

10:20   Mapy kriminality pro veřejnost – ukázka map a práce s nimi
kpt. Mgr. Vojtěch Samek, vrchní komisař Operačního odboru Policejního prezidia

10:35   Mapy kriminality pro obce – ukázka map a práce s nimi včetně propojení dat Policie ČR s daty obce
kpt. Ing. Jan Mareš, vrchní komisař Operačního odboru Policejního prezidia

10:50   Predikce kriminality v práci Policie ČR – ukázka prediktivních map a možnosti využití predikce při plánování služeb, neuronové sítě
plk. Ing. Vojtěch Bravenec, rada Operačního odboru Policejního prezidia

11:10   Pokročilejší práce s mapami kriminality – komplexnější analýzy bezpečnosti ve městě + dotazy
doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D., prorektor pro strategii a spolupráci na VŠB

11:30   Coffee break

11:45   Nové vzdělávání pro policisty a zástupce obcí k práci s mapami kriminality
plk. Mgr. Jiří Fejfar, ředitel útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy

12:05   Evaluace pilotního provozu projektu, závěry a doporučení z evaluace
Mgr. Lucie Bučinová, evaluátorka

12:25   Prostor pro dotazy

12:45   Oběd

13:45   Využití mapové aplikace v praxi – pohled obce (přesah do práce městské policie)
insp. Bc. Lukáš Poruba, manažer prevence kriminality statutárního města Liberec

14:00   Využití mapové aplikace v praxi – pohled obce (spolupráce mezi městskou policií a Policií ČR)
Mgr. Michal Strieborný, ředitel městské policie Kladno

14:15   Využití mapové aplikace v praxi – pohled Policie ČR
plk. Mgr. Erich Skupien, zástupce ředitele pro vnější službu, obvodní ředitelství policie Praha II

14:30   Využití dat z mapy pro zobrazení v jiné aplikaci
Mgr. Jiří Jelínek, oddělení územního rozvoje MČ Praha 2 – mapový portál Prahy 2 WebGIS

14:45   Prostor pro dotazy

15:00   Závěr, pokračování projektu a jeho další rozvoj
JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, ředitel projektu

 

informuje redakce OPK
aktualizováno 2. 6. 2022

Naplánováno Mapy budoucnosti II Novinky Tiskové zprávy