Konference projektu Mapy budoucnosti II

Na konferenci zve Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR

dne 9. června 2022 od 9:30 hod. v Národní technické knihovně v Praze (https://www.techlib.cz/cs/).

Budou zde prezentovány zkušenosti, výsledky a výstupy z projektu „Mapy budoucnosti II – využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání“, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0010253.

Konference je určená pro zástupce z řad Policie ČR i obecních policií, státní správy a samosprávy, odborníky z akademické sféry, neziskových organizací zabývajících se otevřenými daty a pro další odbornou veřejnost.

Zájemci se mohou přihlásit do 29. května 2022 prostřednictvím webového formuláře https://forms.gle/5DzdJ3HeoRJ3wjHE7.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Jitku Červenkovou,e-mail: [email protected].

Plánovaný program:

 • Prezence
 • Úvodní slovo, představení projektu
 • Mapy kriminality pro veřejnost – ukázka map a práce s nimi (otevřená data)
 • Mapy kriminality pro obce – ukázka map a práce s nimi včetně propojení dat Policie ČR s daty obce
 • Predikce kriminality v práci Policie ČR – ukázka prediktivních map a možnosti využití predikce při plánování služeb, neuronové sítě
 • Evaluace pilotního provozu projektu, závěry a doporučení z evaluace
 • Nové vzdělávání pro policisty a zástupce obcí k práci s mapami kriminality
 • Prostor pro dotazy
 • Využití mapové aplikace v praxi – pohled obce (přesah do práce městské policie)
 • Využití mapové aplikace v praxi – pohled obce (spolupráce mezi městskou policií a Policií ČR
 • Využití mapové aplikace v praxi – pohled Policie ČR
 • Pokročilejší práce s mapami kriminality – komplexnější analýzy bezpečnosti ve městě
 • Využití dat z mapy pro zobrazení v jiné aplikaci
 • Využití mapové aplikace v praxi – pohled odborné veřejnosti/soukromého sektoru
 • Pokračování projektu a jeho další rozvoj, závěrečná diskuze k projektu

Občerstvení (přestávky na kávu a oběd) bude po celou dobu zajištěno.

Změna programu vyhrazena. Stav k 28. dubnu 2022.

Naplánováno ical Google outlook Dobrá praxe >Mapy budoucnosti >Mapy budoucnosti II >Novinky >Tiskové zprávy