Koronavirus – informace MV

Vzhledem ke stále trvajícímu ohrožení obyvatel koronavirem připomínáme existenci rubriky na webových stránkách MV, kde mohou občané nalézt důležité informace a rady využitelné při zvládání epidemie. Především si dovolujeme doporučit kapitolu “Doporučení psychologického pracoviště Ministerstva vnitra”, která se detailně věnuje nejen běžným občanům, ale také nejohroženějším skupinám obyvatel.

Podrobnosti v přiloženém odkazu  ZDE

informuje OPK