Krajský úřad Karlovarského kraje vydal metodiku Dohledová služba ve škole

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje  zpracoval metodický dokument s názvem „Dohledová služba ve škole“.

Hlavním účelem dohledové služby ve škole je minimalizace rizik spojených s nebezpečím z venkovního prostředí, zejména v podobě neoprávněného vstupu cizích osob, agresivních útočníků apod. do prostor školy. Praxe stále ukazuje, že i v dnešní době moderních technologií je přítomnost lidského faktoru v oblasti bezpečnosti nezastupitelná.

Metodika slouží jako manuál pro zřízení pozice pracovníka dohledové služby ve škole a věnuje se např. vhodnému výběru pracovníka, sestavení jeho optimální pracovní náplně s přihlédnutím k jednotlivým specifikům dané školy, možnému zdroji financování atd..  Metodika je určena primárně pro ředitele základních a středních škol v Karlovarském kraji a pro jejich zřizovatele, ale lze ji samozřejmě využít i v dalších regionech ČR.

Spot k metodice, metodický dokument a jeho videoprůvodce jsou dostupné  ZDE

informuje redakce OPK