Kriminalita klesla o více než 16 procent!

Dle vyjádření Policie ČR jsme v roce 2020 zaznamenali nejméně trestných činů v novodobé historii.

Věříme, že k této skutečnosti přispěla svým dílem i koncepční a systematická činnost všech subjektů, které se podílejí na prevenci kriminality na všech stupních, od Republikového výboru pro prevenci kriminality, přes odbor prevence kriminality MV až po manažery prevence kriminality na krajích a v obcích.

Podrobnosti k tiskové zprávě Policie ČR naleznete ZDE

informuje OPK