Kyberprevence byla nedílnou součástí 61. mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně

Po roční „offline“ pauze, zapříčiněné pandemií covid,  se ve Zlíně v rámci dětského filmového festivalu opět konalo preventivně-vzdělávací setkání odborníků v oblasti prevence.  Aktivitu uspořádalo Safer Internet centrum – Homepage – Bezpečně na netu (bezpecnenanetu.cz) (1) Safer Internet Centrum ČR | Facebook

V rámci tohoto setkání, které proběhlo 13-14. září, měli zástupci Advisory Boardu a Youth Panelu možnost diskutovat s hosty – například Davidem Ducem –  zakladatelem společnosti Tik Tokuj.cz a podnikatelem dělajícím osvětu na Tik Toku. Dále s expertem na e-sport a hraní Ladislavem Dytnarem a také s tvůrci projektu Černota a projektu Vize. Setkáním provázel moderátor Čestmír Strakatý.

Zazněly zde velmi zajímavé otázky z řad publika: ohledně věku osob, pohybujících se na TikToku. Data věkového rozložení uživatelů Tik Tok vyhodnocuje jen od 18 let věku, a jak víme, praxe je taková, že účty zde mají i děti o mnoho maldší. Podstatou prezentace kromě dat bylo také to, jak Tik Tok pozitivně a kreativně využívat třeba pro oblast kariérního rozvoje, bussinesu a vzdělávání mladých lidí.  U e-sportu jsme se dozvěděli, že to je vcelku těžká „dřina,“ není to úplně nejlevnější záležitost, něco jako třeba klasický „offline“ hokej. Musí zde být také i důkladný a pravidelný trénink i režim hráčů. Také bylo zajímavé slyšet, že často naši profesionální hráči odcházejí často pak hrát do zahraničí – stejně jako třeba hokejisté do NHL. V případě, že máte doma malého e-sport příznivce či hráče či hráčku – těch je zatím mnohem méně, je potřebné dávat si ale pozor, abyste při tomto zájmu svých dětí nechali dětem zdravě rozvrhnout trénink, tak, aby to zůstalo jen u vášně a koníčka, ale nepřerostlo to do „herní závislosti.“ Moc zajímavé byly také zkušenosti tvůrců Černoty při natáčení se sexuálními predátory na sítích a v rámci natáčení témat prostituce a distribuce návykových látek.

Po těchto skvělých prezentacích i diskuzích s hosty navazovala „volná diskuze“ a další síťování odborníků.

Jednalo se tedy o zasedání Advisory Board panelu v unikátním spojení s Youth Panelem.

  • Advisory Board panel sdružuje stávající kyberodborníky, síťuje a vyhledává další, kteří se v rámci ČR na národní úrovni zabývají tématy prevence v onlinu a kyberprostoru.
  • Youth panel je podobná „verze“ pro aktivní téměř dospěláky – sdružuje například zástupce „dětských parlamentů.“

V navazujícím programu dne 14. 9. pak bylo možno shlédnout i pro školy lektorovanou verzi seriálu Marty is dead #martyisdead. Zástupci Youth Panelu měli možnost natočit spot s tvůrci již výše zmiňovaného projektu Černota.

Tato dvoudenní akce se tedy celkově zasloužila  o výborné propojení oblastí  prevence, vzdělávání i kultury dětí a mladistvých. Také i o rozšíření kyberosvěty mezi pracovníky prevence, ředitele a učitele.

Safer internet centru i podobným aktivitám proto patří velký dík za aktivní posouvání prevence

v kyberprostoru v České Republice.

Safer Internet centrum je vzdělávací projekt sdružení CZ. NIC. Věnujeme se rizikovým jevům na Internetu (kyberšikaně, sextingu, netolismu…) a mnoha dalším tématům. Projekt je podpořen Evropskou komisí prostřednictvím nástroje pro propojení Evropy.

V rámci projektu SIC  je také dlouhodobě provozována spolupráce s help-linkami a s dětským krizovým centrem.

informuje redakce OPK a Lucie Kosová