Město Krnov chystá mezinárodní konferenci prevence kriminality

Zástupci z Polska, Slovenska, Litvy, Řecka, Francie a České republiky se zúčastní mezinárodní konference prevence kriminality, kterou na 23. a 24. června 2022 chystá město Krnov. „Kromě představitelů z partnerských měst se dvoudenní akce zúčastní také široká odborná veřejnost, která se věnuje prevenci kriminality, rizikovému chování a bezpečnosti dětí, mládeže i dospělých, a také představitelé jednotlivých měst a obcí. Pozvánku obdrží odborníci nejen z Krnova, ale z celé České republiky,“ vysvětluje Irena Šindlerová, preventistka krnovské radnice. Dále dodává: „Jedná se o konferenci mezinárodní, jednacími jazyky budou čeština a angličtina. Tlumočení a překladů se ujmou pedagogové a studenti Univerzity Palackého v Olomouci“ .

Program účastníky seznámí s aktuálními trendy v oboru. Klíčovými tematickými bloky tak budou problematika kyberkriminality, prevence ve školách nebo využití moderních nástrojů situační prevence. Představeny budou i některé specifické oblasti prevence kriminality. Pro prezentaci klíčových témat byli osloveni odborníci z ministerstva vnitra, Policie ČR, BESIPu, Univerzity Palackého v Olomouci i ze školského a technologického prostředí. „Nedílnou součástí bude i sdílení dobré praxe v mezinárodním kontextu. V této části budou zahraniční hosté prezentovat své nejzajímavější i nejdůležitější aktivity,“ dodává Irena Šindlerová.

Konference je pořádána pod záštitou místostarosty města Krnova Mgr. Pavla Moravce  a  ředitele Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR JUDr. Michala Barboříka.

Odkaz na souhrnné informace včetně programu a registračního formuláře:

Mezinárodní konference červen 2022: Krnov

informuje redakce OPK, Vladimír Dvořák a město Krnov 

od do
Naplánováno Novinky Tiskové zprávy