Mezinárodní veletrh FOR ARCH 2018 a aktivity resortu Ministerstva vnitra na něm se již nezadržitelně blíží

Mezinárodního veletrhu FOR ARCH se resort pravidelně zúčastňuje již několik let v minulosti. Jde prakticky o největší veletrh, který obsahuje naši resortní problematiku, tedy ochranu majetku a osob a prevenci kriminality včetně informování veřejnosti o legálních možnostech řešení možných bezpečnostních rizik.

Letošní veletrh „FOR ARCH 2018“ se již uskuteční v termínu 18. – 22. září 2018 v Praze na PVA EXPO Praha v letńanech. Jde o nejprestižnější mezinárodní veletrh s bezpečnostní problematikou pořádaný na území ČR.

Cílem a hlavní úlohou veletrhu je představovat nejnovější trendy, postupy a systémy v protipožární ochraně, zabezpečovací technice, ostraze a ochraně objektů, systémech pro inteligentní budovy, bezpečnosti v dopravě, IT a kybernetické bezpečnosti, ale i materiálně-technického vybavení pro záchranáře.

Jedním z hlavních úkolů Ministerstva vnitra ČR (MV) je řešení oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti v rozsahu vymezeném v zákoně. Gesčním útvarem byl stanoven Odbor prevence kriminality (OPK), který se mimo jiné věnuje tvorbě a realizaci koncepce prevence kriminality. Ve vztahu k zaměření FOR ARCH pak zejména:

  • provádí koncepční a metodickou činnost při vytváření programů prevence kriminality,
  • zajišťuje informování veřejnosti o způsobech a metodách ochrany před trestnou činností formou publikací, letáků, videoprogramů, výstav atd.,
  • poskytuje odborné konzultace obcím a občanským sdružením,
  • vykonává publikační a lektorskou činnost.

Konkrétním naplněním je realizace programu Bezpečná lokalita a také preventivního projektu Bezpečná země přímo na veletrhu v Poradenském centru. Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR ve spolupráci s Poradním sborem pro situační prevenci kriminality Ministerstva vnitra zde bude opětovně nabízet občanům užitečné rady a informace. OPK zpracoval a vydal množství preventivně-osvětových materiálů, aby zajistil jak informovanost občanů, strážníků obecních a městských policií, představitelů samosprávy i dalších subjektů, tak jejich zapojení do programu.

Bezpečná lokalita se nedá vytvořit pouze zabezpečením objektů, odstraněním nepřehledných zákoutí, alarmovým osvětlením před vchody apod. Úsilí občanů musí mít samozřejmě návaznost na bezpečnostní opatření a finančně nákladnější projekty prevence kriminality, jež realizují představitelé měst a obcí. Program přispívá k postupné pozitivní změně v chování obyvatel k vlastnímu i společnému majetku a k jeho následné ochraně. Program vhodně doplňuje ostatní programy prevence kriminality na místní úrovni především zájmem a iniciativou konkrétních občanů řešit bezpečnostní otázky a situace zdola.

Projekt Bezpečná země má za cíl informovat v co nejširším měřítku veřejnost o všech možnostech a způsobech řešení zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů. Má ji zároveň poučit o tom, na co si dávat pozor, jak správně postupovat při výběru či jak vytvořit co nejefektivnějším způsobem skutečně účinnou ochranu. Autorem projektu je Cech mechanických zámkových systémů ČR. OPK převzal nad tímto projektem Cechu záštitu.

Připravovaný veletrh FOR ARCH 2018 je tedy především zaměřen na oblast bezpečnosti osob a majetku. Jde o aktivitu, která vytváří bezpečné podmínky pro spokojený život našich občanů.

Kromě resortní expozice bude MV ve spolupráci s pořádající společností ABF jedno ze spolupořadatelů doprovodného programu veletrhu. Konkrétně se jedná o dvě odborné konference, které se obě budou konat dne 19. září 2018. Dopolední část s názvem “Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“ spolupořádá MV, Policie ČR a Cech mechanických zámkových systémů v ČR ve spolupráci s ABF. Tato část je neveřejná, přístupná pouze pro pozvané pracovníky MV, policie ČR, CMZS a dalších specialistů.

Odpolední část s názvem „Bezpečná škola – základ bezpečné obce“, spolupořádá Asociace bezpečná škola, MV, Policie ČR a Cech mechanických zámkových systémů v ČR za patronace Středočeského kraje a ABF. Akce je opět cíleně pro pozvané pracovníky MV, Policie ČR, CMZS a pro zástupce škol a školských zařízení. Nad odpolední částí převzala záštitu paní hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, čehož si velice vážíme.