Mikulov – setkání k novým trendům prevence kriminality

Ve dnech 9.-10. září 2019 se v Mikulově uskutečnilo „Pracovně-vzdělávací setkání preventistů a manažerů prevence kriminality“ zaměřené zejména na nové inovativní a inteligentní funkce u městských kamerových dohlížecích systémů.

Setkání uspořádal Krajský úřad Jihomoravského kraje ve spolupráci s Městskou policií Mikulov a zúčastnili se ho zástupci Ministerstva vnitra ČR, manažeři prevence kriminality působící u městských policií a na městských úřadech v Jihomoravském kraji, krajští manažeři prevence kriminality, zástupci Policie ČR a firem, které se na kamerové systémy specializují. Účastníci se seznámili s novými trendy kamerových systémů, s možnostmi, jak využívat tyto nové inovativní a inteligentní funkce. Zástupci Ministerstva vnitra seznámili účastníky s novinkami z resortu a s připravovaným Programem prevence kriminality na rok 2020 v rámci kterého mohou obce žádat o finanční podporu na vybudování či rozšiřování kamerových dohlížecích systémů.

Setkání bylo obohaceno představením zajímavých preventivních aktivit, Městská policie Brno představila svůj projekt Bezpečná adresa, počítačový systém na odhalování graffiti „TagBust“ představila Městská policie Břeclav. Zástupci Policie ČR hovořili o kybernetické kriminalitě v Jihomoravském kraji.
V závěru dvoudenního setkání se účastníci mohli prakticky seznámit s využíváním inovativních a inteligentních funkcí kamerového systému Městské policie Mikulov.

 

Zde jsou ke stažení prezentace:

Axxon_MKDS

Hikvision – nejnovější trendy v MKS

MKDS Valašské Meziříčí

MP Brno – Bezpečná adresa

MP Břeclav – TagBust