Ministerstvo vnitra udělilo ceny za nejlepší projekty národního kola Evropské ceny prevence kriminality

6. června 2018 předal první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček ocenění třem nejlepším projektům národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2017. Nejúspěšnější byl projekt Asociace krajů České republiky „Kraje pro bezpečný internet“, který reprezentoval Českou republiku na evropském finále v estonském Tallinnu. Jako druhý se umístil projekt Jihomoravského kraje a Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje „Bezpečně v kyberprostoru“ a jako třetí projekt společnosti you connected, z.s. „Internetem bezpečně“ realizovaný v Karlovarském kraji.

Evropskou cenu prevence kriminality uděluje každoročně Evropská síť prevence kriminality v rámci Konference dobré praxe. Tématem jubilejního dvacátého ročníku soutěže, které definovalo estonské předsednictví Radě Evropské unie, byla bezpečnost v kyberprostoru. Vítězem se stal estonský projekt „Studijní obor Kyberbezpečnost na gymnáziu v Põltsamaa“, který představil první studijní obor v Evropě zaměřený na bezpečnost v kyberprostoru v rámci vyššího sekundárního vzdělávání.

Bezpečnost v kyberprostoru je jedním ze stěžejních témat současné politiky prevence kriminality. První náměstek Jiří Nováček k tomu poznamenal: „Role prevence a osvěty v oblasti kyberkriminality se stává naprosto zásadní a nepostradatelnou. Tak jako v dopravě, je i v kyberprostoru nezbytné znát pravidla bezpečného chování.“ Zatímco od roku 2011 (kdy začala Policie ČR systematicky sledovat statistiky kyberkriminality) poklesla celková kriminalita o téměř 40 %, kybernetická kriminalita vzrostla téměř na 400 %. Kyberkriminalita se navíc vyznačuje vysokou mírou latence a škála trestných činů je zde velmi široká.

České projekty zaznamenávají úspěchy v oblasti prevence kyberkriminality namířené na potencionální oběti, které představují jejich hlavní cílovou skupinu. Odborníci na kyberkriminalitu ale poukazují také na nutnost věnovat se (potencionálním) pachatelům, a to i těm z řad dětí a mladistvých. Jak upozornil Jakub Vinčálek z Národní centrály proti organizovanému zločinu, více než 10% mravnostní kriminality na internetu páchají právě nezletilí. Tomáš Daňhelka z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje k tomu dodal, že jeho výzkum na téma vnímání kyberkriminality u žáků ve Středočeském kraji napovídá, že děti mají poměrně nízké povědomí o tom, co je kyberkriminalita a kdy už se jejich chování v online prostředí dostává na hranu zákona. Další výzvou pro projekty prevence kyberkriminality je předat sdělení o nebezpečích na internetu rodičům, protože právě oni by měli v první řadě své děti před kyberkriminalitou chránit.

Cílem vítězného projektu „Kraje pro bezpečný internet“ je prostřednictvím spolupráce všech 14 krajů přispět k prevenci kyberkriminality. Právě spolupráce a sjednocení prevence kriminality napříč všemi českými kraji je jedním z cílů tohoto projektu, který kraje vyzívá, aby se aktivně zapojily a využily úspěšných metod, které projekt nabízí. Na webových stránkách projektu jsou dostupné videospoty a e-learningové lekce, které jsou přizpůsobeny potřebám jednotlivých cílových skupin a jsou doplněné o znalostní kvízy. V tomto roce se v rámci projektu uskuteční semináře pro školy a policisty, bude se konat mezinárodní konference a budou dále doplňovány a vylepšovány videospoty, e-learningové lekce a kvízy. Novinkou je například seriál 10 krátkých videí pro děti a studenty s názvem Zkroť net. Hned, který byl připraven ve spolupráci se známými youtubery. I letos se také žáci a studenti mohou zapojit do soutěžního kvízu. Více k projektu v samostatném článku.

Projekt „Bezpečně v kyberprostoru“ si klade za cíl omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů v Jihomoravském kraji. Projekt je unikátní v tom, že se na tvorbě preventivních materiálů významně podílí žáci a studenti. Takto vznikla informační videa či plakáty. Kromě velkého množství dalších výukových a informačních materiálů a aktivit vznikla ve spolupráci se studentem Vysokého učení technického v Brně mobilní aplikace „Pozor na triky“, která je volně ke stažení na Google Play. Více k projektu v samostatném článku.

Projekt „Internetem Bezpečně“ reaguje na nové hrozby v oblasti bezpečnosti v online prostředí, o kterých informuje na svých webových stránkách a vzdělávacích akcích, přičemž se snaží být inovativní a používá nové výukové metody, trendy a interaktivní přístupy. V rámci projektu vznikají informativní publikace, jsou pořádány četné akce pro školy, odborníky i veřejnost a je připravována konference ke kyberkriminalitě. 1. června byl představen nový videospot k problému kybergroomingu. Více k projektu v samostatném článku.

Ředitel odboru prevence kriminality na závěr realizátory projektů pochválil za dobře odvedenou práci a ujistil je, že „Ministerstvo vnitra svými dotačními programy prevenci kyberkriminality dlouhodobě podporuje a bude podporovat i nadále“. Už brzy se také budou moci projekty prevence kriminality hlásit do letošního ročníku soutěže, který bude vyhlášen na internetových stránkách Ministerstva vnitra a na stránkách prevencekriminality.cz. Jeho tématem bude „community policing“, tedy koncept práce policie zaměřené na komunikaci a styk s veřejností a místní prevenci kriminality.

Dalšími projekty, které se do národního kola soutěže přihlýsily, jsou programy primární prevence „Kyberbezpečí“ a „Děti v síti“, projekt Nenávist na internet nepatří a projekt Poldík Webík 2.0 aneb lapeni sítí v Moravskoslezském kraji. Více informací o jednotlivých projektech naleznete v přiložených nominařních formulářích.

Kraje pro bezpečný internet

Bezpečně v kyberprostoru

Internetem bezpečně

Kyberbezpečí a Děti v síti

Nenávist na internet nepatří

Poldík Webík 2.0 aneb lapeni sítí