Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MODERNIZACE MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO SYSTÉMU V HAVÍŘOVĚ V ROCE 2023

Publikováno dne: 17. 1. 2024

V roce 2023 byla zahájena kompletní modernizace stávajícího městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), který je v Havířově v nepřetržitém provozu již od roku 2001. Tento systém byl postupně rozšiřován až do roku 2015, kdy proběhla jeho kompletní rekonstrukce. Systém byl přestavěn na moderní decentralizovaný digitální kamerový systém s přenosem dat po optické síti. Touto rekonstrukcí bylo dosaženo mimo jiné výrazného zlepšení zobrazovaných scén, delší doby uložených záznamů a zlepšení ovládání jednotlivých kamer. Zároveň byly vyměněny všechny analogové kamery za digitální.

Současný systém MKDS je neustále technicky zdokonalován a zahrnuje již 59 kamer plně otočných, stacionárních a dvě mobilní kamery, které jsou obsluhovány ze tří samostatných pracovišť umístěných na jednotlivých komisariátech Městské policie Havířov. Další dvě kamerová pracoviště jsou umístěna v mobilních služebnách.

V lednu 2023 byla z rozpočtu z „Fondu bezpečnosti“ statutárního města Havířova realizována dvě nová dohlížecí pracoviště na obou obvodních odděleních Policie ČR v Havířově, čímž došlo k propojení MKDS s PČR k zajištění jeho operativnějšího využití. Touto investicí byla zahájena kompletní modernizace stávajícího systému.

V listopadu 2023 byl dokončen nový projekt na pořízení nadstavbového video-analytického systému, včetně dodávky a montáže potřebného hardware. Součástí veřejné zakázky byla také montáž GV-IP kamery TBL8810, která díky inteligentnímu software dokáže analyzovat překročení čáry, vstup do prostoru, opuštění prostoru, vniknutí do prostoru, detekci obličeje, počítání pohybu osob nebo sledování hustoty davu.

Celý systém GV CONTROL CENTER V4 umožňuje za pomoci jediného rozhraní sledovat živé video včetně PTZ kamer a jejich ovládání, přehrávat záznamy s využitím možností inteligentního vyhledávání. Tento software umožňuje rychlou a efektivní analýzu záznamu a výrazně zkracuje dobu vyhledávání a prohlížení požadovaných událostí. Systém zvládne monitorovat situaci na silnicích i veřejných prostranstvích a umožní v záznamu rychle najít podezřelé osoby nebo vozidla.
Tento projekt byl financován ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci dotačního Programu prevence kriminality na místní úrovni 2023 – 2. kolo MV ČR a spolufinancován statutárním městem Havířov z „Fondu bezpečnosti“.

Dalším krokem bude v roce 2024 v rámci inovace a zlepšení pracovních podmínek na jednotlivých pracovištích městské policie centralizace městského kamerového dohlížecího systému, kdy bude vytvořen jeden centrální dispečink a do něj svedeny kamerové záznamy ze všech komisariátů (dispečerských stanovišť), včetně zajištění obsluhy tohoto pracoviště. Toto nové centrální pracoviště, včetně zázemí pro strážníky, je připravováno v rámci kompletní rekonstrukce nových prostor Komisariátu č. 2, části budovy na ul. Kubelíkova v Havířově-Podlesí (bývalé OO PČR). Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce a stěhování komisariátu z ulice Balzacova je stanoven na duben 2024.

Kamery strážníkům umožňují rychlejší zásahy a poskytují potřebné důkazy a za dobu své existence již pomohly k dopadení mnoha pachatelů trestné činnosti nebo přestupků.
Kamery jsou umístěny na místech, kde slouží svému účelu, tedy k zajištění dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností občanů a jejich majetku.

informuje redakce OPK MV a Monika Krpelíková (autorka článku)

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left