Na MV se diskutovalo na téma agrese rodičů a žáků jako bezpečnostní riziko pro školu

Asociace bezpečná škola ve spolupráci s odborem prevence kriminality MV uspořádala 2. června 2022 na MV seminář na téma „Agrese rodičů a žáků jako bezpečnostní riziko pro školu“. Seminář vhodně doplnil dlouhodobé  aktivity odboru prevence kriminality v oblasti bezpečnosti škol a snahu o implementaci ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“ do praxe. Právě zde představený tzv. „Manuál bezpečné školy“ by měl zřizovatelům škol, ředitelům škol a dalším odborníkům zabývajícím se bezpečností ve školách ulehčit orientaci  v dané problematice. Podrobnější informace k semináři jsou na  https://www.asociacebezpecnaskola.cz/ 

informuje redakce OPK