Newsletter ABŠ se věnuje i tématům z oblasti prevence kriminality

Asociace bezpečná škola zveřejnila minulý týden první číslo letošního newsletteru.  Newsletter se věnuje řadě zajímavých témat, některé úzce souvisí s prevencí kriminality. Jedná se např. o článek na téma evropských norem prevence kriminality, nebo o informace o spolupráci mezi odborem prevence kriminality MV ČR a odborem prevence kriminality MV SR, kdy naši odborníci předávali svým kolegům ze Slovenska zkušenosti  v oblasti bezpečnosti škol v ČR, a to prostřednictvím aplikace  Normy ČSN 73 44 00 / Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.

Dále se newsletter věnuje tématu  nenávistných kampaní a dezinformací, nebo rizikovému trávení volného času mládeže v nákupních centrech (tzv. mikrokultura „mall junkies“).

Newsletter je zdarma ke stažení ZDE

informuje redakce OPK MV a Milan Fára