Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Publikováno dne: 7. 7. 2021

Červnový newsletter EUCPN se zaměřuje zejména na domácí násilí, které bylo tématem portugalského předsednictví. Ale obsahuje též ohlédnutí za dnem proti vloupání, který jsme si připomněli v červenu.

Vybíráme a překládáme z obsahu nejzajímavější informace, celý newsletter si můžete v originálu prohlédnout ZDE

Co funguje v rámci prevence vloupání?

S cílem podpořit všechny subjekty zabývající se prevencí kriminality, a to jak na evropské, národní, tak místní úrovni, byl vydán dokument, který obsahuje přehled všech iniciativ, které mohou, ale také nemusí fungovat při prevenci proti vloupání. Iniciativy byly rozděleny do tří kategorií podle důkazů, jež podporují jejich účinnost.

Jak začít s programy pro pachatele domácího násilí?

Potírání domácího násilí vyžaduje komplexní a multidisciplinární přístup. Program pro pachatele domácího násilí může být zásadním elementem, který povede pachatele k přijetí odpovědnosti za své činy. Zatímco většina programů vzniká za účelem zajištění bezpečnosti obětí domácího násilí, účelem tohoto programu je potlačit násilné chování pachatele a podpořit ho ve změně chování. Pokud Vás tato problematika zajímá, podívejte se na dokument vytvořený Evropskou sítí pro práci s pachateli domácího násilí.

Nejlepší způsob práce při vyšetřování násilí mezi partnery - Švédsko

Cílem projektu je zvýšení metodické podpory včasného získání důkazů, úrovně a kvality přijatých opatření při vyšetřování násilí mezi partnery za účelem zvýšení úspěšnosti trestních řízení. Navíc může být takové násilí přerušeno dříve, než dojde k jeho závažnějším formám, či dokonce zabití partnera.

Národní pakt proti genderovému násilí a Akční plán proti násilí na ženách - Španělsko

Cílem paktu je rozšíření a prohloubení komplexního a multidisciplinárního přístupu přijatých opatření proti genderovému násilí (preventivní, vzdělávací, sociální, asistence a následná péče pro oběti) na veškeré formy násilí na ženách.

Iniciativa „Dawn and IGOR“

Hlavním předmětem iniciativy „Dawn“ policie ve Stockholmu, je partnerské násilí, znásilnění a sexuální delikty proti dětem.

Projekt IGOR se zaměřuje pouze na trestné činy zahrnující násilí páchané muži na ženách v oblasti Södermalm.

informuje redakce OPK

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left