Novinky z EUCPN – Co je přesně prevence kriminality? Nová Víceletá strategie 2021 – 2025. A další …

Newsletter Evropské sítě pro prevenci kriminality (EUCPN) z ledna 2021 si můžete prohlédnout ZDE. Můžete se seznámit s novou Víceletou strategií EUCPN na léta 2021 až 2025 a jejími prioritami, kterým dominuje tzv. Evidence-based přístup (postupy založené na důkazech). V krátkém videu je také představena nová definice prevence kriminality v rámci EUCPN. Nebo se můžete dozvědět více o prevenci zneužívání oxidu dusného (rajský plyn).

informuje OPK a