O forenzní značení je v Havířově velký zájem

Již v roce 1995 zavedla Městská policie Havířov pro občany města bezplatnou službu – interní evidenci a označování jízdních kol, kterou v roce 2016 rozšířila také o kompenzační pomůcky.
Majetková kriminalita, a to nejen v tomto regionu, zaujímá první místo v nápadu trestné činnosti. Dle zkušeností a dobré praxe z okolních obcí byla ověřena skutečnost, že zavedením forenzního značení majetku za využití syntetické DNA, dochází k rapidnímu poklesu krádeží takto chráněných předmětů.
Jelikož Městská policie Havířov má neustále zájem inovovat své přístupy k prevenci kriminality, rozhodla se v letošním roce poprvé realizovat forenzní značení, včetně zapojení do mezinárodní databáze REFIZ. K této změně přistoupila i přes skutečnost, že ve své interní evidenci, byť již zastaralé, má zahrnuto téměř tři tisíce kol.
Realizace projektu začala na MP Havířov dne 18. května a již během prvního měsíce bylo označeno 110 jízdních kol. Značení je prováděno na základě objednávek konkrétního termínu, a tím proškolení strážníci městské policie mohou přistupovat ke každému zájemci o tuto bezplatnou službu individuálně. V rámci aktualizace zastaralé databáze jsou telefonicky oslovováni také občané, kteří již v minulosti majetek zaevidován měli. Nové přístupy městské policie k ochraně majetku jsou přijímány velice kladně a o tuto bezplatnou službu je velký zájem.
Projekt je spolufinancován z dotačního Programu prevence kriminality na místní úrovni 2023 Ministerstva vnitra ČR.

informuje redakce OPK MV a Monika Krpelíková, projektová manažerka MP Havířov