Odborný seminář k problematice kamerových systému zaplnil konferenční místnost MV

Po dlouhé době z důvodu nemožnosti pořádat velké akce kvůli pandemii nemoci covid-19 se zaplnila konferenční místnost v budově MV (Nad Štolu 3, Praha 7) při akci zaměřené na prevenci kriminality.  Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, zde pořádal v úterý 22. března 2022  odborný seminář na téma  „Kamerové systémy ve 21. století –  inteligentní a analytické funkce“.

Seminář byl určen  pro  širokou odbornou veřejnost, především zástupce samospráv (manažeři prevence kriminality krajů a obcí, pracovníci městských a obecních policií atd.) a  zástupce Policie ČR.

Cílem semináře bylo  seznámit účastníky s aktuálními trendy v oblasti městských kamerových systémů, jejich přínosem pro bezpečnost a prevenci kriminality, technickými možnostmi k zefektivnění fungování kamerových systémů,  jak vhodně nastavit kritéria výběru dodavatele, na co se zaměřit při instalaci nových kamer apod.

Mezi přednášejícími byli např. Vladimír Libnar (náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje),  Václav Nepraš (prezident Asociace grémium alarm), Dalibor Smažinka (odborník na kamerové systémy), Martin Spurný (kriminalistický expert v oblasti zkoumání a analýzy digitálního obrazu a videa ve Znaleckém ústavu Policie ČR), Martin Kunc (velitel MP Žďár nad Sázavou), Jiří Hamerník (ředitel MP Mikulov) nebo Libor Sladký (člen Bezpečnostní sekce HK ČR). Pořadatele semináře,  odbor prevence kriminality,  svými vystoupeními zastupovali mezi řečníky Michal Barbořík (ředitel odboru prevence kriminality)  a Milan Fára společně s  Tomášem Koníček.

Seminář potvrdil, že  v oblasti kamerových  systémů technologické možnosti v posledních letech velmi pokročily. Tato skutečnost klade velké odborné nároky na provozovatele těchto systémů, a to především při rozšiřování nebo modernizaci kamerových systému, aby byla zajištěna kompatibilita se současným systémem a současně se efektivita celého systému používáním analytických či inteligentních funkcí zvýšila. Za tímto účelem mohou zájemci využívat např. Inspekční orgán Asociace grémium alarm, který dlouhodobě poskytuje odborné poradenství v této oblasti.

Při výběru dodavatele těchto technologii je možné využít institut předběžné tržní konzultace, což umožnuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Co se týká ověření funkčnosti a vhodnosti kamer pro konkrétní prostředí zadavatele je doporučeno provádět kamerové zkoušky, a to nejen za ideálních podmínek, tedy ve dne, ale především za snížené viditelnosti (tma, déšť, sněžení apod.). Kamerové zkoušky  ověří v praxi parametry, které jsou potenciálním dodavatelem slibovány a mohou se od skutečnosti někdy i výrazně lišit.

      

informuje redakce OPK a Milan Fára