Ohlédnutí za konferencí Kyberfestival

Dne 21. 6. 2021 se konala konference ke kybernetické bezpečnosti s názvem Kyberfestival. Konferenci uspořádala Smíchovská střední škola v Praze. Unikátní na této aktivitě byl podíl i přímé zapojení studentů. Natáčeli, streamovali, provázeli hosty, účastnili se i přímo v jednotlivých panelech a rozhovorech. Využívali jednotlivé nástroje digitalizace tedy i přímo v akci.

Konference se věnovala nejvíce tématům vzdělávání, prevence i osvěty v kyberprostoru. Panelových diskuzí ke kybernetickým tématům se zúčastnili také mnozí zástupci napříč sektory – MŠMT, MVČR, NÚKIB i další i zástupci – vysokých škol, neziskového sektoru. Všichni, kteří se mohou aktivněji podílet na zlepšování nastavení kyberbezpečnostního systému i zvyšování digitalizace nejen na středních školách.

Nedílnou součástí kybernetické bezpečnosti je i kvalitně prováděná prevence a osvěta před kybernetickou kriminalitou. „Kybernetickou bezpečnost je nutno chápat jako propojený systém,“ uvedla Mgr. Lucie Kosová z OPK MV ČR. Jsou to spojité nádoby, které přímo souvisí i se zvyšující se potřebou digitalizace společnosti. Také  je to aktuální téma s ohledem na současnou poptávku trhu práce, nezbytné pro růst i profesní rozvoj odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti, prevence i řešení kybernetické kriminality.  A právě z tohoto důvodu se do uvedené aktivity i přímo zapojil Odbor prevence kriminality MVČR.

Záznam příspěvků Mgr. Kosové můžete shlédnout  ZDE

Více informací k oblastem kyberprevence a řešení kybernetické kriminality naleznete i  ZDE

Tomuto tématu se budeme více věnovat i v rámci aktuálně připravované Strategii prevence kriminality na období 2022-2027.

informuje redakce OPK