Podívejte se na nové slovníky digi a kyber pojmů

Přinášíme dvě horké kybernovinky. Jednou je slovníček pojmů z dílny Digikoalice DigiKoalice – Česká národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa pro oblast zvyšování digitálních dovedností – najdete jej  v příloze.

Druhou horkou novinkou je Slovník kybermládeže: Slovník kybermládeže – Spajk.cz , kde se dozvíte zkratky (i herní) či obecné výrazy, které používají děti a mládež jako běžnou součást života a dnešní digitální éry.

Slovníček – pojmy

Slovník kybermládeže

informuje redakce OPK MV a Lucie Kosová