POMNĚNKOVÝ DEN a PÁTRÁNÍ PO POHŘEŠOVANÝCH DĚTECH – CO MAJÍ SPOLEČNÉHO?

Na den  25. 5. připadá Mezinárodní den pohřešovaných dětí, v anglickém jazyce je nazýván “International Missing Children’s Day”.  Název je odvozen od anglického názvu kvítku pomněnky,  „forget-me-not“. Pohřešované děti tím vzkazují “nezapomeň na mě”.

Jeho smyslem je především upozornit veřejnost na fenomén pohřešovaných dětí či dětí na útěku a rovněž vyjádřit poselství naděje a solidarity rodičům, kteří nemají o svých dětech žádné zprávy a nevědí, co se s nimi stalo.

Pomněnkový den se zrodil ve Spojených státech amerických jako den, kdy  25. května 1979 zmizel v New Yorku na cestě do školy šestiletý Etan Patz. Etan se nikdy živý nenašel a vrah Etana byl dopaden až po 31 letech a v roce 2017 byl odsouzen na 25 let za únos a vraždu.

Jako mezinárodní den se začal připomínat od roku 1986, v Evropě od roku 2002. Česká republika si tento den připomíná od roku 2004.

V každém roce se v rámci Pomněnkového dne uskuteční po celé republice několik akcí, které naleznete i na stránkách  – Pomozte mě najít včas. Na tomto webu je možné nalézt, vedle informací o systému pátrání po pohřešovaných dětech v ČR, také cenné rady, jak postupovat v případě ztraceného dítěte či preventivní aktivity, jak takovým situacím vůbec předcházet.

Cílem je seznámení široké veřejnosti s tím, jak jednat a reagovat v případě oznámení pohřešování, či pomoci při pátrání.  Pro úspěšné nalezení pohřešované osoby (nejen dítěte) je nejdůležitější rychlý a přesný přenos informací mezi policií a oznamovatelem a také včasné zapojení veřejnosti.

Jak to celé funguje?

Ministerstvo vnitra od roku 2010 provozuje Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech (NKMPPD) s cílem zvýšit efektivitu pátrání a také takovým situacím preventivně předcházet. Do pátrání po dětech se zapojuje celá síť organizací od Policie ČR, přes mediální partnery, až po mezinárodní organizace, jako jsou AMBER ALERT EUROPE (AA) a PEN-MP (Síť policejních expertů pro pohřešované osoby oficiálně uznána Radou Evropské unie a všemi členskými státy.) V ČR je nově  využívána Aplikace ECHO, která informuje veřejnost o dětech, které jsou v bezprostředním ohrožení života nebo zdraví (např. únos). O tom, které pohřešované děti se objeví v aplikaci ECHO, rozhoduje výhradně Policie ČR. Aplikace má za cíl pomoci v těchto nejzávažnějších případech, kterých bývá cca 20 ročně. Mezi partnery NKMPPD patří rovněž neziskové organizace provozující krizové a asistenční linky, jako Cesta z krize, z.ú.

Co nám, a zejména dětem, dal a vzal COVID?

Ano, děti nemusely vstávat do školy, jezdit hromadnou dopravou, mrznout na zastávkách a převlékat se z pyžama. Navíc jako nutný dárek obdržely techniku, o které se jim v předešlých letech často jen zdálo, ale…

děti zároveň přišly o kamarády, o běžný sociální kontakt nejen s učiteli a vrstevníky ve škole, ale i v kroužcích. Přišly o možnost žít a rozvíjet se v několika různých sociálních rolích, které nezáležely jen na tom, jak mi jde učení a jaké mám finanční zázemí. Přišly i o možnost se fyzicky vyžít, a byť se některé školy se situací vyrovnaly bravurně, někde děti přišly i o to málo z volného času díky přetížení úkoly a nutností obětovat mnohem více času na vypracovávání úloh a odesílání on-line. Děti najednou přišly o dětství, kdy je opravdu nemuselo zajímat, zda mají či nemají dostatečně silné připojení wifi, zda jde v domácnosti elektřina a zda si budou moci ohřát oběd nebo nakoupit oblíbený druh svačiny. Náhle se dětský svět začal dostávat do spirály dospělosti, takové dospělosti, která nebyla prosluněnou budoucností naplněnou právy, ale skutečností svázanou pro ně nekonečným a nepřehledným seznamem povinností. Z pohledu pátrání po pohřešovaných (fyzicky ztracených) dětech byla „doba covidová“ snazší, ale bohužel se mnohé děti ztratily v on-line světě a možná nyní ony pohřešují své dětství.

Řada odborníků pozoruje u dětí alarmující nárůst apatie, depresí, úzkosti a sebepoškozování.
V pandemii přibylo dětí s psychickými problémy i sebevražednými sklony. Od začátku pandemie se např. na organizaci Spondea s žádostí o pomoc obrací řádově o třetinu dětí a mladých lidí více. Přibývá také dětí, kteří mají vážné sebevražedné myšlenky. Nejvíce se jich na odborníky obracelo na přelomu roku. „Obvykle se na nás s myšlenkami na sebevraždu obrátí dvě až tři děti za měsíc. Na konci roku to ale byly čtyři děti za týden,“ říká ředitelka organizace Spondea.

Jak se k problému postavilo MV?

MV ČR poskytlo v počátcích pandemie texty a grafického průvodce pro děti za účelem zorientování se v pro společnost v nové situaci. Publikovalo návod „Jak mluvit s dětmi o koronaviru?“ a brožurku „Ahoj, já jsem Korona“ odkaz ZDE.  Brožuru poskytla autorka Lies Scaut, psychoterapeutka z De Weg Wijzer – Odborného centra pro terapii traumatu a smutku (Belgie) a fakulty Portland Institute for Loss &Transition (USA).

Vyhrocené situace nejen doma, ale i třeba takový strach z návratu do školního prostředí, mohou děti motivovat k útěkům a schovávání, případně vážným myšlenkám k radikálnímu řešení. Takové děti se pak stávají dětmi v ohrožení.

Co bude na Pomněnkový den letos?

Národní kampaň Policejního prezidia ČR „ZTRACENÝ ať zůstane jen jeden“, kterou financuje MV z prostředků resortního Programu MV  v oblasti prevence kriminality.

Kampaň je založena na spolupráci s oblíbeným zpěvákem Markem Ztraceným. Budou spuštěny videospoty s informacemi o pátrání po pohřešovaných dětech.

Bude probíhat mediální kampaň na sociálních sítích a v prostoru Mafra.

V úterý 25. 5. 2021 můžete v pořadech „Snídaně s Novou“ a „Sama doma“ sledovat vystoupení plk. Mgr. Jana Rybára, vedoucího odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR a zpěváka Marka Ztraceného k problematice pohřešovaných a ztracených dětí.

Celoevropská preventivní kampaň k Mezinárodnímu dni pohřešovaných dětí Amber Alert Europe „Check Before You Chat“„Check Before You Chat“ na TikTok na téma on-line groomingu. I vylákané děti se mohou stát pohřešovanými.

Kampaně se ve shodném čase zúčastní všechny evropské státy zapojené do Amber Alert Europe, včetně  Kanady, která se zapojila do projektu AA EU a státy, jejichž policisté jsou členy policejní expertní skupiny PEN-MP.

 

Mnoho podrobnějších infomací k /nejen/ letošnímu Pomněnkovému dni naleznete ZDE

informuje redakce OPK