Představujeme Mezinárodní vězeňské společenství

V přiloženém rozhovoru se dočtete podrobnosti o Mezinárodním vězeňském společenství /MVS/. Jedná se o neziskovou organizaci, která vede projekty nejen ve věznicích (Vězňova cesta, Příprava na propuštění, Den s dítětem), ale pomáhá také skrze mentory propuštěným, poskytuje potravinovou pomoc, v Praze provozuje pro propuštěné klienty Klub 2 Ryby a další velkou aktivitou je pomoc rodinám a dětem vězňů – pro ty pořádá pravidelná klubová setkání, v létě Andělský kemp, v Praze motivační setkání dospívajících dívek s názvem Dream Academy apod. MVS ví, s jakými problémy se musí rodiny vězňů potýkat, jak tím trpí především děti a jejich aktivity fungují nejen jako materiální a duchovní podpora, ale také jako prevence kriminality, protože cílem je, aby děti nešly ve stopách svých rodičů.

Rozhovor s ředitelkou MVS Gabrielou Kabátovou

informuje redakce OPK MV