Prezentace EUCPN k online podvodům

Na setkání s manažery prevence kriminality krajů a obcí a krajskými koordinátory prevence Policie ČR v květnu tohoto roku v Železné Rudě byl představen dokument Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) k prevenci online podvodů.

Dokument se věnuje podvodům využívajícím sociální inženýrství a předkládá 5 klíčových kroků preventivních iniciativ. Powerpointovou prezentaci z přednášky můžete najít pod článkem spolu se strojovým překladem originálního dokumentu do českého jazyka. Strojový překlad slouží pouze jako pomůcka a nemůžeme garantovat správnost překladu a užitých výrazů (ani změnit jeho vizuální podobu). Doporučujeme Vám si přečíst dokument v angličtině na webu EUCPN!

prezentace

strojový překlad do ČJ

informuje redakce OPK MV a Ester Kunštátová