Přinášíme vám k využití „Manuál bezpečné školy“ – Bezpečná škola v kontextu ČSN 73 4400

Asociace bezpečná škola ve spolupráci s odborem prevence kriminality, s odborníky na normy prevence kriminality a bezpečnost škol (z různých pohledů, např. i z  psychologického)  vytvořila tzv. „Manuál bezpečné školy“. Manuál  by měl zřizovatelům škol, ředitelům škol a dalším odborníkům z oblasti  bezpečnosti  škol pomoci k lepší  orientaci  v dané problematice, a to i formou řady příkladů, jak zjistit aktuální úroveň zabezpečení školy, jak nastavit bezpečnost ve školách atd.

Manuál vhodně doplňuje dlouhodobé  aktivity odboru prevence kriminality v oblasti bezpečnosti škol a snahu o implementaci ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“

Manuál je ke stažení ZDE

informuje redakce OPK MV a Milan Fára