Prodloužení platnosti Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám

Dne 8.1.2021 podepsal Ministr vnitra Jan Hamáček prodloužení platnosti Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám do roku 2020 (dále jen “Strategie”), včetně její přílohy, kterou je Akční plán Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám do roku 2020 (dále jen „Akční plán“), a to do roku 2021.
Cílem prodloužení platnosti Strategie a Akčního plánu do roku 2021 je dokončení realizace uložených úkolů, jež nemohly být z objektivních důvodů realizovány v roce 2020.
V roce 2021 budou cíle a úkoly dosud stanovené samostatnou resortní strategií pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám začleněny do připravované meziresortní Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2021 až 2026, kterou připravuje pod koordinací OPK MV Republikový výbor pro prevenci kriminality a která má být vládě ČR předložena do konce září 2021. Důvodem je mj. skutečnost, že problematika práce policie ve vztahu k menšinám má významné přesahy i mimo resort MV a RVPPK se touto problematikou na svých zasedáních pravidelně zabývá a považuje ji za velmi důležitou.

Informace byla uveřejněna i na webu MV  ZDE

informuje odbor prevence kriminality