Prodloužení termínu pro předložení nové Strategie prevence kriminality v ČR (SPK) od roku 2021

Dne 15. 6. 2020 vláda ČR projednala vyhodnocení SPK a Akčního plánu PK za rok 2019 a současně schválila prodloužení termínu pro předložení nové SPK od roku 2021 a s tím i prodloužení platnosti stávající SPK do přijetí nové. Nová SPK má být vládě ČR předložena ke schválení do konce září 2021, a to již včetně Akčního plánu.

Prodloužení platnosti SPK bude mít vliv i na lokální plány, koncepce a strategie, neboť ty jsou často vázány právě na období celorepublikové SPK. MV se bude pro dotační program PK na příští rok zabývat mechanismy pro doložení aktuálních dokumentů v rámci projektů, resp. splnění podmínky Zásad pro poskytování dotací. Optimální varianta se jeví, že si kraje/obce prodlouží v případě zájmu a potřeby své strategické dokumenty o 1 rok, příp. až o 2 (s ohledem na schvalování nové SPK až ke konci 2021).

Související dokumenty naleznete na webových stránkách MV ZDE