Resort vnitra se opět připojil k Evropskému dni boje proti obchodování s lidmi

Moderní forma otroctví ohrožující lidská práva a beroucí lidem důstojnost – obchodování s lidmi je jednou z nejzávažnějších forem trestné činnosti. Také proto se i letos Ministerstvo vnitra připojilo k Evropskému dni proti obchodování s lidmi, který od roku 2007 připadá na 18. říjen, i k celoevropské kampani „Máte svá práva“.

Dvoudenní preventivní kampaň se zaměřuje na informování potenciálních obětí obchodování s lidmi a končí 18. října 2019, v Evropský den proti obchodování s lidmi. V rámci kampaně se většina států EU včetně ČR spojila s Evropskou sítí prevence kriminality a vzniklo video (zde), letáky či plakáty (viz přílohy), které možné oběti upozorní, že svá práva, možnosti pomoci a ochrany mají po celé Evropě. „Chceme říct lidem, že nejsou bezbranní. Připojení se k Evropskému dni, distribuce letáků či videí, to vše je tou nejmenší, v žádném případě ale ne jedinou možností, jak můžeme s těmito odpornými zločiny bojovat,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a upozornil, že prevence i péče o oběti je stejně důležitá jako kvalitní práce kriminalistů či soudů.
Letáky i video pro Česko vnikly ve třech jazykových verzích: v češtině, angličtině a ruštině. Kromě Ministerstva vnitra je budou propagovat také Policie ČR a neziskové organizace La Strada, Diakonie Českobratrské církve evangelické či Charita ČR.

Bez hranic
Podstatou Evropského dne boje proti obchodování s lidmi je, že tento zločin nemá hranic, ale má miliony obětí. Žádná země včetně Česka není proti obchodování s lidmi zcela imunní. Oběti v Česku nebo Češi v zahraničí se nejčastěji setkávají se sexuálním a pracovním vykořisťováním a obchodováním s lidmi kvůli nuceným sňatkům.

Bohužel lidé, kteří jsou sexuálně vykořisťováni či jinak využíváni, si často ani neuvědomí, že jsou obětí obchodování s lidmi, a nevědí, jaká mají práva a možnosti. Také proto je důležitá prevence a znalost toho, co vše pod obchodování s lidmi spadá – veškeré sexuální i pracovní vykořisťování, nucená žebrota, nucené páchání trestné činnosti, odběr orgánů, buněk či tkání nebo nucené a podvodné sňatky.

Práva a podpora
Základní práva, která mají všechny oběti obchodování s lidmi, jsou: právo na asistenci a podporu, právo na ochranu před pachateli, právo na kompenzaci újmy, která obětem trestným činem vznikla, základní lidská a pracovní práva, právo využít dobu na rozmyšlenou, zda chtějí spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení (v ČR 60 dní), i pobytová oprávnění.

V České republice pomoc a podporu obětem obchodování s lidmi zajišťuje MV prostřednictvím Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, v rámci kterého spolupracuje s už zmíněnými neziskovými organizacemi. Program nabízí obětem mj. možnost využít okamžité vysvobození z kriminálního prostředí, bezpečné azylové ubytování, zdravotní a psychologickou péči, právní poradenství, tlumočení, dlouhodobou sociální integraci, podporu při hledání práce či např. rekvalifikaci. Do programu bylo od roku 2003 zařazeno 259 pravděpodobných obětí obchodování s lidmi. Z programu MV se financují také přednášky, propagace krizové linky +420 800 07 77 77 i tvorba dalších preventivních videí (zde).

Příručku MV pro pomoc obětem trestné činnosti naleznete zde, zprávu o stavu obchodování s lidmi za r. 2018 zde. Více informací je také na www.mvcr.cz/osl nebo na www.strada.cz.

CZE

ENG

RUS