Restorativní platforma zahájila svoji činnost

Restorativní justice si klade za cíl reagovat na skutečné potřeby obětí, na náhradu způsobené újmy, vede pachatele k převzetí odpovědnosti a napomáhá obětem, pachatelům a dotčeným komunitám uzdravit jejich životy zasažené trestným činem.

V přiloženém článku se dozvíte více o Restorativní platformě.

Restorativní platforma

Výstupy z prvních setkání sekcí platformy

informuje redakce OPK a Petr Klíma