Seminář na téma Právní aspekty provozování kamerových systémů

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, pořádá odborný seminář Právní aspekty provozování kamerových systémů
Seminář se uskuteční 3. listopadu 2023 od 9.30 do 14.30 hod. v budově Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, místnost číslo 088.

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální legislativou upravující provozování kamerových systémů. Seminář je zcela zdarma a je určen pro širokou odbornou veřejnost, především zástupce samospráv (starosty a místostarosty obcí, manažery prevence kriminality krajů a obcí, pracovníky městských a obecních policií atd.), zástupce Policie ČR atd.

Obsah:
• Zpracování osobních údajů – prameny práva a 3 základní kategorie osobních údajů – teoretická část
• Základní zásady a zákonnost zpracování osobních údajů – teoretická část
• Základní přehled právních předpisu vztahující se k provozování MKDS
• Varianty provozování kamerového systému: kamerový systém provozuje obec s MP; bez MP s veřejnoprávní smlouvou s jinou obcí, která má MP; bez MP prostřednictvím PČR, malá obec samostatně …
• plnění právních povinností v souvislosti s provozem MDKS – výčet a způsob
• Jak pracovat se záznamy, jejich využívaní pro přestupkové či trestní řízení, „Smlouva o společném zpracovaní osobních údajů“ (obec s PČR apod.)

Lektorem semináře je Mgr. Vladimír Oliberius, Ph.D. znalec se zvláštními specializacemi – bezpečnost měst, obcí a městských částí; technická a jiná bezpečnost osob a majetku; bezpečnost a ochrana osobních údajů.

Kapacita semináře je omezena, přihlašování je možné do zaplnění sálu, nejpozději však do 27.10. 2023, a to prostřednictvím prohlížeče Google Chrome přes odkaz https://forms.gle/uKDDNH4RiKCi679PA.

Pozvánka

 

informuje redakce OPK MV a Milan Fára

Naplánováno Bezpečná lokalita / země Kalendář akcí Novinky