Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Setkání s manažery a koordinátory prevence kriminality

Publikováno dne: 20. 1. 2019

Na sklonku minulého roku se uskutečnilo „Setkání s manažery prevence kriminality krajů a obcí a s krajskými koordinátory prevence Policie ČR“ v zařízení služeb MV v Kašperských Horách.

Jednání zahájil a celý program vedl ředitel odboru prevence kriminality MV ČR JUDr. Michal Barbořík. Nejprve byl prodiskutován přehled plnění preventivního projektu „Program prevence kriminality na místní úrovni“ (PPK) za rok 2018 a výhled na 2019. Dalším bodem společného jednání byla též Aktuální informace z PPK za rok 2018, připomínkování pravidel pro vyhlášení PPK na rok 2019 a novinky na odboru prevence kriminality. Oba dva body jednání vyvolaly bohatou diskusí. Závěr prvního dne jednání doplnila informace z Koordinačního centra pro cizince v průmyslové zóně Kvasiny.

Druhý den dopoledního jednání byl věnován problematice bezpečného kyberprostoru (Kraje pro bezpečný internet shrnutí projektu v roce 2018, ukázka preventivních videospotů pro děti 11 až 15 let a projekt Policie ČR „SAY NO“ a jeho nové výstupy).

Celá polovina odpoledního jednání byla věnována problematice MKDS – nové možnosti kamerových systémů, automatické SW, právní problematika vzhledem k GDPR, novinky na trhu, ukázka aplikací ve městech.

Další část jednání byla věnována projektu Policie ČR projekt „Revolution Train“ a navazující prevenci.

Závěrečná část druhého jednacího dne byla věnována novinkám v prioritních projektech prevence kriminality: „Bezpečná škola“, „Forenzní identifikační značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek“ a informaci
k připravovaným Národním preventivním dnům 2019 v Brně.

Třetí den dopoledního jednání byl zaměřen na představení nového celorepublikového preventivního projektuPolicie ČR „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“ a na informaci zástupců Policie ČR „Nové trendy a modi operandi v trestné činnosti páchané na seniorech“.

Posledním bodem celého třídenního vzdělávání bylo představení projektu „Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (BRIZOLIT)“.

Prezentace ze setkání jsou k dispozici zde.

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left