Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Školy a jejich zřizovatelé mají již od roku 2016 metodické nástroje k zajištění bezpečnosti ve školách

Publikováno dne: 4. 4. 2022

V souvislosti s tragickou událostí na učilišti v Praze 4 bychom rádi připomněli, že již v roce 2016  vznikla  ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní školy“ . Jedná se o jediný normativní dokument z této oblasti, který upravuje řízení bezpečnosti rizik, zásady a návrhy pro snižování kriminogenních faktorů, obavy z kriminality a antisociálního chování, ve školách a školských zařízeních. Normu je možné  využít jako metodický návod ke zlepšení bezpečnosti v jednotlivých školách a školských zařízeních. Na její tvorbě se podíleli pracovníci z odboru prevence kriminality MV, více  ZDE

Za účelem aplikace  normy do praxe vznikl následně metodický dokument, na kterém spolupracoval odbor prevence kriminality MV s Asociací bezpečná škola, více  ZDE

MV ČR v této oblasti právě s Asociací bezpečná škola dlouhodobě spolupracuje a na základě od roku 2016 zrealizovaných desítek bezpečnostních auditů, seminářů či školení dle ČSN 73 4400 (část těchto aktivit byla realizovaná prostřednictvím dotačních titulů MV z oblasti prevence kriminality či ochrany měkkých cílů), se připravuje do tisku nová odborná publikace „BEZPEČNÁ ŠKOLA  A ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ v kontextu ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní školy (Manuál bezpečné školy)“.

Za účelem zjištění dalších informací k problematice bezpečnosti ve školách můžeme doporučit webové stránky ABŠ.

Samotnému tragickému incidentu, zda mu bylo možné předejít či případně jakými opatřeními v buducnosti zabránit těmto útokům se v minulých dnech věnovala řada médii, a to např. Česká televize nebo  CNN PRIMA NEWS.

Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje, informuje o bezpečnosti ve školách Karlovarského kraje a opatřeních realizovaných na základě Normy ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní školy“ Česká televize

Ing. Libor Sladký, prezident Asociace bezpečná škola, hovoří o nastavení bezpečnosti ve školách v ČR na CNN PRIMA NEWS

informuje redakce OPK a Milan Fára

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left