Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Synergie preventivních projektů Bezpečná lokalita, Bezpečná země a Domovník – preventista

Publikováno dne: 14. 8. 2013

Dne 13. srpna 2013 se uskutečnilo praktické vzdělávání Domovníků – preventistů z Rotavy a z Obrnic v sídle SBD „Krušnohor“ v Mostě k oblasti bezpečnosti a zabezpečovacích systémů. Z Rotavy přijeli všichni tři domovníci
a mentor Asistentů prevence kriminality, z Obrnic oba dva domovníci.

Domovníci se seznámili s následujícími problematikami, které mohou v rámci své činnosti potřebovat:
- informace k profesi zámkař;
- informace k mechanickým zábranným prostředkům (zámky, mříže, dveře, folie, aj.);
- informace ke společnému preventivnímu projektu Ministerstva vnitra, Policie ČR a

Cechu mechanických zámkových systémů ČR (CMZS) „Bezpečná země“;
- uzamykací systémy, cylindrické vložky;
- bezpečnostní dveře;
- systémy generálního klíče;
- nutná certifikace výrobků;
- klíčové hospodářství zejména u společných prostor v domě;
- systém uzamykání domů; nouzové otevírání;
- výměna klíčů, požadavky;

Proškolení Domovníků, které zabralo více než tři hodiny, se ujal projektový manažer JUDr. Tomáš Koníček, z odboru prevence kriminality a Ing. Petr Fráz, cechmistr CMZS. V pracovní atmosféře nastínili záměry pilotního projektu Domovník, předali rady a informace k zabezpečení majetku a osob. Oba lektoři taté zodpověděli veškeré dotazy přítomných.

Pilotní projekt Domovník – preventista je zkoušen v celkem pěti místech ČR. Jde o Rotavu, Obrnice, Orlovou, Frýdek-Místek a Břeclav. Od 1. července 2013 je zaměstnáno celkem 17 domovníků na 50 hodin měsíčně s pomocí finanční dotace Ministerstva vnitra na Program prevence kriminality. Projektový záměr pilotního projektu prevence kriminality „Domovník – preventista“ je přímou odpovědí na stávající potřeby obcí zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek, posílit osobní odpovědnost občanů za dodržování bezpečnostních standardů, společenských norem a nastolit systém opatření v rámci triády situační prevence kriminality: bezpečný občan – bezpečný dům – bezpečná lokalita.

Základním předpokladem udělení dotace a realizace projektu Domovník – preventista je splnění následující podmínek:
- dům či domy jsou ve vlastnictví obce a Domovník bude bydlet v těchto domech či dokonale zná lokalitu, kde bude projekt pilotován
- výběr Domovníka obcí standardním výběrovým řízením z více uchazečů a jeho následná profesní příprava
- vytvoření podmínek pro částečné zaměstnání Domovníka minimálně na 6 měsíců v rámci DPP
- součinnost s „okrskářem“ – strážníkem obecní policie a Asistenty prevence kriminality v dané lokalitě
- koordinace obsahu, postupu, vzdělávání, supervize a výstupů z pilotního projektu Domovník s odborem prevence kriminality.

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left