V Brně se uskutečnil za účasti zástupce MV odborný seminář k bezpečnosti ve školách

Ve čtvrtek 7. dubna 2022  uspořádal Jihomoravský kraj seminář na téma bezpečnosti ve  školách a školských zařízení. Vedle zástupce Police ČR, HZS nebo Asociace bezpečná škola na semináři vystoupil i zástupce odboru prevence kriminality Milan Fára. Ve svém příspěvku na téma „Komplexní přístup k bezpečnosti osob ve školním prostředí“, hovořil  o prvních krocích k zajištění bezpečnosti ve škole, tedy bezpečnostním auditu školy dle ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní školy“, o semináři na „Řízení bezpečnostních rizik“ pro vedení školy, ideálně doplněném  nácvikem „Aktivního střelce ve školním prostředí“ pod vedením Policie ČR pro všechny zaměstnance školy. Dále se zmínil o tom, že by vedení školy mělo po absolvování výše uvedených aktivit nastavit technická i organizační opatření ve škole, aby se snížila na minimum možnost útoku osob zvenčí školy. Upozornil také na to, že by měly následovat další otázky týkající se bezpečnosti, a to: Nehrozí nebezpečí zevnitř školy? Od někoho, kdo se do školy dostane běžně, tedy žáků nebo rodičů?  Je emoční agrese riziko pro školu? Nakonec Milan Fára zdůraznil, že téma agresivního chování  rodičů a žáků jako bezpečnostní riziko pro školu je dalším okruhem problému, které by měla škola řešit, a nastínil základní možné způsoby, případně s kým v této oblasti může škola úzce spolupracovat.

Další informace k semináři naleznete  na webových stránkách Jihomoravského kraje ZDE

informuje redakce OPK a Milan Fára