Veletrh FOR ARCH 2020 – nové trendy ve vnímání bezpečnosti.

Letos pojem bezpečnost změnil svůj význam. Změnily ho epidemie, karanténa, home office, kybernetické útoky. S tím související opatření spolu se stále vysokým procentem krádeží dávají smysl tématu bezpečnost na stavebním veletrhu FOR ARCH, který se bude konat v PVA EXPO PRAHA od 22. do 26. září. Tradiční rozšíření o požární bezpečnost, související osvětlení, chytré instalace i výstavu FOR CITY zaměřenou na inovace pro města, obce a regiony tvoří zajímavou synergii.

Když v roce 2018 Ministerstvo vnitra ČR dělalo výzkum veřejného mínění k prevenci kriminality, vyplynulo z něj, že jakkoliv politickým tématem byla migrace, lidé se cítili ohroženi nejčastěji kapesní krádeží, vloupáním do bytu a vandalismem. V letošním roce pojem bezpečnost zcela změnil význam. Změnila ho epidemie, karanténa, kdy byli lidé dlouho doma, a ve zdravotnictví a na úřadech se přidaly hrozby kybernetické bezpečnosti.

Lidé, byty, domy a chaty se vrací do běžného režimu a bezpečnost je stále důležitým prvkem. Hraje roli i v hodnocení bytů, domů a lokalit pro bydlení i pro podnikání. Technologie a řešení pro zvýšení bezpečnosti jako například bezpečnostní dveře, okenní kování, bezpečnostní fólie, zámky, mříže a ploty, řízení osvětlení v době nepřítomnosti, kamery, technologie pro monitoring a služby tak mají své místo i na veletrhu FOR ARCH.

Odbor prevence kriminality MV ČR (OPK), který gesčně zodpovídá za účast resortu na veletrhu, se mimo jiné věnuje tvorbě a realizaci koncepce prevence kriminality. Ve vztahu k zaměření FOR ARCH pak zejména:

  • provádí koncepční a metodickou činnost při vytváření programů prevence kriminality,
  • zajišťuje informování veřejnosti o způsobech a metodách ochrany před trestnou činností formou publikací, letáků, videoprogramů, výstav atd.,
  • poskytuje odborné konzultace obcím a občanským sdružením,
  • vykonává publikační a lektorskou činnost.

S dotazy pomůže i letos Poradenské centrum v hale 4 pod garancí Ministerstva vnitra ČR a partnerů, Policie ČR a Cechu mechanických zámkových systémů ČR (CMZS). Návštěvníky tradičně zajímá, v které fázi hrubé stavby začít řešit zabezpečení, chtějí konzultovat nabídky od firem i rozdíly v používání certifikovaných a necertifikovaných produktů. Určitě na některé dotazy odpoví i Konference Zabezpečte se – bezpečný domov, která se koná 24. září a zaměří se na trendy a možnosti pro moderní zabezpečení bytů a rodinných domů.

Konkrétním naplněním účasti resortu je realizace programu Bezpečná lokalita a také preventivního projektu Bezpečná země přímo na veletrhu v Poradenském centru. Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR ve spolupráci s Poradním sborem pro situační prevenci kriminality Ministerstva vnitra zde nabízí občanům užitečné rady a informace.

Na veletrhu se budeme též zabývat III. etapou celorepublikového preventivního projektu. Projekt „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ představuje souhrn preventivních opatření při ochraně domů, bytů a rekreačních objektů proti vloupání.

Výstava FOR CITY poradí obcím i regionům

Inovace pro města, obce a regiony se uskuteční 25. září souběžně s odbornou konferencí SMART CITY FOR ARCH v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO PRAHA. Inovativní řešení pro města, obce a regiony se poprvé představí v souběhu s mezinárodním stavebním veletrhem FOR ARCH. Hlavními tématy budou moderní technologie, všude tam, kde slouží komunitě jako celku v rámci poskytovaných veřejných služeb. Municipalitu zajímá inteligentní městská mobilita (zejména ekologické dopravní prostředky, jejich infrastruktura a systémy řízení dopravy), inteligentní městská energetika a služby (zejména využívání obnovitelných zdrojů energie, inteligentní budovy veřejných služeb, inteligentní veřejné osvětlení a inovativní technologie pro odpadové a vodní hospodářství), informační a komunikační technologie, podpora koncepčního a udržitelného urbanistického rozvoje a v neposlední řadě městská zeleň a vodní prvky.

 Na veletrhu FOR ARCH se sejdou již tradičně odborníci, kterých se dotýká aktuální situace ve stavebnictví profesně, nabídka řešení napříč obory stavebnictví pro bydlení, ostatní stavby i municipalitu i laici, kteří hledají inspiraci. V září 2020 najdou na pražském výstavišti v Letňanech odpovědi na mnohé své otázky. Více informací najdete na www.forarch.cz. Právě veletrh FOR ARCH je platformou, kde je možné trendy sledovat, kde se odborníci mohou zapojit a návštěvníci využít informace a nabídky ke spokojenému a bezpečnému bydlení. Záštita ministra vnitra nad oběma akcemi, FOR ARCH 2020 i FOR CITY, je tou nejlepší pozvánkou pro širokou veřejnost.

Za využití podkladů od ABF zpracoval: JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV ČR, zástupce resortu ve Výstavním výboru veletrhu

 

 

 

 

 

od do
Naplánováno Akce Bezpečná lokalita / země Kalendář akcí Novinky