Vychází Kyberakademie pro pracovníky obcí, obecních policií a další cílové skupiny ve školním prostředí

Vítáme Vás u nové publikace s názvem „Kyberakademie pro pracovníky obcí, obecních policií a další cílové skupiny ve školním prostředí“, která je metodickým průvodcem klíčovými tématy prevence rizikového chování v online prostředí. V publikaci shrnujeme problematiku kybernetické šikany (kyberšikany), kybergoomingu či sextingu, pozornost věnujeme také např. vydírání, vyhrožování a dalším formám agrese, se kterými se děti v online světě setkávají. Výklad je doplněn o kazuistiky a metodické rady pro lektory (např. městské policisty). Nezapomínáme ani na základní preventivní zásady, které je třeba dodržovat.

Tuto publikaci jsme vytvořili pro všechny, kteří se věnují všeobecné primární prevenci a pracují s dětmi a dospívajícími – ať již ve školním prostředí či mimo něj. Vydáním tohoto metodického průvodce jsme se rozhodli reagovat na požadavky, zda můžeme poskytnout nebo Vás odkázat na již existující materiály, se kterými byste mohli kvalitně realizovat své preventivní aktivity a přednášky v oblasti prevence kybernetické kriminality a rizikového chování v online prostoru.

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra tak spojil síly s předními odborníky, týmem E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci a s využitím jejich odbornosti, výzkumné činnosti a zkušeností z poradenství v této oblasti jsme společně připravili tuto Kyberakademii.

Kromě informací, vysvětlení, kazuistik a doporučení, obsažených v primárním metodickém materiálu, jsme Vám chtěli co nejvíce usnadnit i přímou práci a připravili jsme i pomůcky ve formě předpřipravené prezentace či letáků. Ty si můžete graficky doplnit o vlastní loga a kompletní materiál uložit do připravených desek.

V příloze naleznete zmíněné materiály, a to i v předtiskových formátech v programu corel, kromě klopových desek – v případě zájmu o tento podklad bude zasláno prostřednictvím úschovny s ohledem na velikost dat (požadavek na zaslání napište na adresu [email protected]).

Budeme rádi za zpětnou vazbu ([email protected]), jak se Vám s materiálem pracuje a jak bychom jej mohli ještě případně vylepšit či na co myslet při přípravě podobných materiálů do budoucna.

Věříme, že tyto materiály budou přínosem a přejeme hodně úspěchů při Vaší práci!

Za realizační tým Kamil Kopecký, René Szotkowski, Lukáš Kubala, Lucie Kosová a Michal Barbořík

Kyberakademie – brožura k vytištění

Kyberakademie_prezentace s poznámkami

Kyberakademie_leták_kybergrooming

Kyberakademie_leták_kyberšikana

Kyberakademie_leták_online_podvody

Kyberakademie_leták_sexting_dívka

Kyberakademie_leták_sexting_chlapec

Kyberakademie – klopové desky – náhled v pdf

Kyberakademie – letáky_pro grafika /cdr/

Kyberakademie – letáky_pro grafika /cdr verze 2018/