Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016) a se souhlasem ministra vnitra byl vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.