Vyhlášeny soutěže o ceny prevence kriminality – Národní kolo Evropské ceny prevence kriminality 2023 a Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2023

Také v letošním roce proběhne v rámci Národních dnů prevence (10. a 11. října 2023 v Ostravě) soutěž o nejlepší projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality (ECPA) a soutěž o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni.

Pro rok 2023 bylo v rámci ECPA zvoleno v Evropské síti pro prevenci kriminality (EUCPN) téma Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a jiných druhů vykořisťování. Vítěz národního kola bude mít možnost prezentovat projekt na finále ECPA ve Valencii (Španělsko), které se uskuteční ve dnech 13. – 14. 12. 2023 v rámci Konference dobré praxe.

V rámci Nejlepšího projektu prevence kriminality na místní úrovni bylo pro rok 2023 vyhlášeno téma Prevence kybernetické kriminality ve vztahu ke zvlášť zranitelným obětem (např. děti, senioři, osoby se zdravotním postižením, pohlavní zneužívání, grooming, sexuální nátlak a vydírání, hatecrime a hatespeech online …).

Projekty do ECPA mohou nominovat krajské územní samosprávy prostřednictvím manažerů prevence kriminality krajského úřadu, Policejní prezidium ČR, Probační a mediační služba ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo spravedlnosti.

Projekty do soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni mohou nominovat krajští manažeři prevence kriminality a krajská ředitelství Policie ČR cestou Policejního prezídia ČR. Dále byla se žádostí o nominaci oslovena Probační a mediační služba ČR, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a Úřad vlády.

Pokud znáte kvalitní projekt zaměřený na výše uvedené oblasti, budeme rádi, když se s návrhem na přihlášení projektu do soutěže obrátíte na výše uvedené subjekty s právem nominace.

Podrobnosti k oběma soutěžím naleznete v přiložených dokumentech:

ECPA_2023_Výzva

ECPA_2023_Formulář

ECPA2023_Formulář word

Nejlepší projekt_2023_Pravidla soutěže

Nejlepší projekt_2023_Formulář

Nejlepší projekt 2023_Formulář word

 

informuje redakce OPK MV a Petr Klíma