Vyšel červnový Newsletter EUCPN

Červnový newsletter EUCPN se ohlíží za úspěchy francouzského předsednictví, které se pomalu blíží ke konci. Hlavním výstupem francouzského předsednictví je plán na zabraňování vstupu mladých lidí do gangů, ke kterému proběhne 20. června v Paříži odborný seminář. V Newsletteru jsou navíc uvedeny 3 vybrané příklady dobré praxe. Dále je představen 4. ročník kampaně EU Focus Day proti vloupání do obydlí, kterého se aktivně účastní i Česká republika. A nakonec vás EUCPN zve na další dva webináře – první zabývající se překupnictvím kradeného zboží (navazuje na aktivity EU Focus Day) a druhý mládežnickými pouličními gangy. Všechny zmíněné webináře jsou zadarmo, ale je potřeba se na ně registrovat.
Více informací najdete na
Newsletters | EUCPN.

informuje redakce OPK