Výsledky 2. kola Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ a se souhlasem ministra vnitra bylo dne 25. září 2019 vyhlášeno 2. kolo Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019.

Podrobné výsledky naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.