Výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (dále jen „Strategie“; usnesení vlády č. 66/2016) a se souhlasem ministra vnitra byl dne 12. prosince 2018 vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018 (dále jen „Program PK“).

Podrobné výsledky naleznete na stránkách Ministerstva vnitra