Výsledky resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2022

V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (usnesení vlády č. 66 ze dne 25. ledna 2016), prodloužené usnesením vlády č. 652 ze dne 15. června 2020, vyčlenilo Ministerstvo vnitra finanční prostředky na resortní program v oblasti prevence kriminality v roce 2022.

Finanční prostředky jsou určeny na preventivní projekty předložené organizačními útvary MV, Policie České republiky, organizační složky státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyšší a střední policejní školy Ministerstva vnitra.

Podrobnosti, včetně seznamu podpořených projektů a zápisu z jednání Komise, naleznete na webu MV ZDE

informuje redakce OPK