Výzkum odhaluje nedostatečné povědomí žáků o kyberkriminalitě

Informujeme Vás o zveřejnění zprávy z “Výzkumu vnímání kyberkriminality mezi žáky druhého stupně základních škol”, který byl financován z dotace Programu prevence kriminality MV na lokální úrovni.

tiskové zprávy  je zřejmé, že s rostoucím využíváním informačních technologií mezi dětmi se stává otázka jejich kybernetické bezpečnosti stále naléhavější.

Šetření bylo představeno v rámci Dne bezpečnějšího internetu jako projekt Kraje pro bezpečný internet.

informuje redakce OPK MV, Vladimír Dvořák a Petr Klíma