Výzva pro projekty prevence a boje proti genderově podmíněnému násilí a násilí na dětech

Výzva k návrhům na financování projektů je součástí “Programu práva, rovnost a občanství” Evropské komise.

Prioritami výzvy jsou:

  • Prevence genderově podmíněného násilí, zejména v oblasti primární prevence ve smyslu pozitivní změny sociálních norem a chování v zájmu zamezení tolerance jakýchkoliv forem genderově podmíněného násilí.
  • Ochrana a podpora obětí a svědků domácího násilí.
  • Koordinace a/nebo adaptace podpůrných služeb v oblasti sexuálního a genderově podmíněného násilí za účelem začlenění uprchlíků a migrantů (dětí, žen, LGBT osob, mužů a chlapců).
  • Prevence a odezva na sexuální a genderově podmíněné násilí v kyberprostoru (zaměřené na děti, ženy, LGBT osoby, muže a chlapce).
  • Propagace a zakotvení zásad pro ochranu dětí napříč rozličnými sektory a činnostmi.

Termín pro podání žádosti je 13. listopadu 2018. Zájemci mohou získat více informací a podat žádost na stránkách Evropské komise, kde naleznou také seznam organizací hledajících partnery na dané téma.