Workshop k metodice ÚOOÚ k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Spolek pro ochranu osobních údajů uspořádal dne 10. března 2021 online workshop, na kterém byly diskutovány praktické otázky spojené s dokumentem vydaným Úřadem pro ochranu osobních údajů „Seznam druhů operací zpracování (ne)podléhajících požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů” (viz příloha).

Diskutovaný dokument je určen správcům při usnadnění rozhodování o tom, zda konkrétní zpracování podléhá povinnosti posouzení vlivu na ochranu osobních údajů či nikoliv. Jde o velmi zajímavý a podnětný materiál, který může pomoci nejen obcím a městům, která realizují Městské kamerové dohlížecí systémy z Programu prevence kriminality na místní úrovni za státních finančních dotací.

Více informací o proběhlém semináři >ZDE<

Seznam druhů operací… ke stažení  >ZDE<