Zahájení nového školního roku z pohledu prevence a bezpečnosti

Téma zajištění bezpečnosti a ochrany ve školách je průřezové.

Bezpečnost a ochrana je nedílnou součástí:

  • prostředí škol – fyzický i virtuální prostor školy. Zajištění všech vnějších i vnitřních podmínek (budov i konektivity) bezpečnostního perimetru – bezpečnost zařízení, dat i (vzdělávacího) procesu a výuky
  • zajištění bezpečnosti a ochrany osob – pracovníků i žáků
  • režimových opatření, metod a postupů – vzdělávání, bezpečnost a ochrana zdraví, právní vědomí i etika, prevence

Řízená organizace i koordinace bezpečnosti prostředí je nutná právě tam, kde potřebujeme dlouhodobě udržitelně zajistit bezpečnost a ochranu (vnější i vnitřní, technickou, měkkými dovednostmi).

Potřebujeme být v souladu nejen s požadavky digitalizace, pokroku, vývoje, ale i s dalšími nezbytnými inovacemi prostředí. Prostředí pak zahrnuje požadavky na vhodné podmínky a veškeré dostupné ochranné, bezpečnostní faktory a nástroje (prvky situační prevence).

Vše výše uvedené je klíčové pro možnost bezpečného i smysluplného využívání tohoto (inovovaného, plně digitalizovaného) prostředí všemi pracovníky (pedagogy)  i dětmi (žáky). Proto  je tedy nezbytností i průběžné zvyšování digitálního vědomí a kompetencí, všech těch, kteří se v uvedeném (digitálním) prostředí školy každodenně nacházejí a účastní se dlouhodobě tohoto procesu. Jen efektivním zlepšováním, na základě získaných dat, (například dat získaných v období čistě „výuky na dálku“)  zkušeností a jejich analýz, můžeme následně utvořit komplexní bezpečnostní plán, který budeme používat v praxi  a tím pak můžeme postupně dosáhnout vybudování kvalitního systému bezpečnosti a ochrany, kvalitní udržitelné  infrastruktury  škol, včetně dlouhodobé digitální důvěry osob v tomto prostředí.

Ukázka jak na zvyšování digitálních kompetencí pomocí nástrojů je dostupná zde: ZDE

Právě pro Vaši možnost využití těchto nástrojů – myšlenkových, mentálních map.

Tento nástroj lze totiž samozřejmě využít nejen ve škole a při tvorbě popsané metodiky, která se zaměří, jak je i uvedeno v článku nejvíce na oblast digitálních kompetencí a  (kybernetické) bezpečnosti u nejmenších dětí i na základních školách.  Můžete ji využít jako inspiraci i ve vašich vlastních projektech a aktivitách.

Působit v oblasti bezpečnosti – komplexně a preventivně od nejútlejšího věku dítěte, je samozřejmě kvalitním základem bezpečnostních návyků jako standardu budoucnosti. A to jak v bezpečnosti a ochraně zdraví, práce,  i v dopravě (vše jsou také průřezové vzdělávací oblasti).

V dnešní době je velmi aktuální  kybernetická bezpečnost. Je prevencí před kybernetickou kriminalitou a jejími dopady. Jedná se tedy o propojený vyvíjející se „ekosystém“ a nekončící proces. V tomto procesu je potřebné průběžně aktualizovat a to nejen na bázi technologií či nástrojů, sítí a infrastruktur, ale také hlavně na bázi zlepšování podmínek a možností osob, které v uvedeném digitálním prostředí pracují i pobývají. Zásadní je tedy networking, dlouhodobá zacílená spolupráce.

Proto uvedenou oblast i Vás chceme podpořit  (OPK MV) ve spolupráci s expertem v oblasti digitalizace školství i dalšími odbornými experty v oblastech prevence a vzdělávání i do budoucna.

Zásadní cílovou  skupinou, kromě zvlášť zranitelných osob (dětí a seniorů) je „expertní“ základna – odborníci a specialisté – zřizovatelé, ředitelé škol, pedagogové i preventisté.

K tomu, aby se bezpečnost stala efektivní cestou vedoucí k moderním  i kvalitně zabezpečeným školám, potřebujeme Vaši spolupráci. Škola pak může být bezpečným místem pro všechny a bezpečnost  (i efektivní prevence) jsou tím nejlepším příkladem „dobré praxe“!

 

 

 

 

 

informuje redakce OPK a Lucie Kosová